Dagens bibelord

Torsdag 9 April

[Följande profetia skrevs 487 f.Kr. Jesus fullbordade den första delen när han red in i Jerusalem.] Gläd dig av hela din kraft (hänge dig), du Sions dotter [ni som bor i Jerusalem]! Ropa i glädje (stäm in i segerjubel), Jerusalems dotter! [Titeln ”dotter” förstärker bilden av Gud som en kärleksfull far för sitt folk.] Se, din konung kommer till dig! Han är rättfärdig (rättvis, rättmätig, lever upp till en hög standard) [refererar både till hans karaktär och hur han regerar]. Han är frälsning (en befriare som segrat). Han kommer ödmjukt (under enkla yttre förhållanden), ridande på en åsna, ja ett åsneföl, på ett åsnestos föl. [Enligt dåtidens sed red en kung som kom i ett fredligt uppdrag på en åsna, medan en krigarkung kom på en häst.]

Sakaria 9:9