Dagens bibelord

Tisdagen den 21 Augusti

Ja, redan innan ens dagen fanns [innan ljuset skapades, dvs. från tidernas begynnelse], och från denna dag och i all framtid är jag densamme. Ingen kan stå emot vad jag gör (rycka något från min hand). Jag ska agera (verka), och vem skulle kunna hindra det (göra det om intet)?

Jesaja 43:13