Dagens bibelord

Torsdag 21 November

Han är de faderlösas fader, och änkornas försvarare (advokat som för deras talan). Gud härskar från sin heliga boning.

Psaltaren 68:6