Dagens bibelord

Onsdag 31 Maj

Den ogudaktige drabbas av det han fruktar. [Konsekvenserna av hans handlande kommer till sist ifatt honom.] Däremot blir de rättfärdigas önskan uppfylld (de får vad de längtar efter).

Ordspråksboken 10:24