Dagens bibelord

Lördag 28 November

Jag är betryckt (ansatt) och fattig [helt beroende av dig Gud], men Herren tänker på mig (planerar för min framtid och har omsorg om mig). Du är min hjälp och min befriare. Min Gud dröj inte.

Psaltaren 40:18