Dagens bibelord

Tisdag 20 April

Jag ska inte lämna er faderslösa (oskyddade, utan undervisning, hjälplösa), jag ska komma till er.

Johannes 14:18